Business Company

More Languages

Latviski

SIA „NIVIOS-LTD”

Juridiskā un pasta adrese:
Kontakttālruņi
E-mail:
Kontakti

Viena no apsardzes firmas „NIVIOS-LTD” galvenajiem virzieniem ir dažāda veida darbības objektu un īpašuma apsardze. Firmai ir liela pieredze stacionāro objektu kompleksās drošības nodrošināšanā. Objektu apsardze tiek izskatīta kā pasākumu komplekss nepārtrauktās darbības nodrošināšanai, personāla un apmeklētāju dzīvības un veselības apsardzē, kā arī uzņēmuma īpašuma saglabāšanā.

Pirms apsardzes sākuma notiek objekta apskate (kopā ar klientu). Tās mērķis ir objekta draudu un riska atklāšana; inženiertehniskās (nepieciešamības gadījumā arī fiziskās) apsardzes stāvokļa pārbaude, praktiskas rekomendācijas tās pastiprināšanai, kā arī efektīvas drošības sistēmas izstrāde. Apsardze tiek veikta pēc individuālās shēmas, kas atbilst objekta drošības līmenim un operatīviem apstākļiem. Firmas darbiniekiem ir liels stāžs ražošanas uzņēmumu apsardzē. Atkarībā no klienta darbības mēroga, vēlmēm un iespējām objektam var tikt nozīmēts kā menedžeris, tā arī kurators dažiem objektiem, kas izpilda darbus izvēlēto pakalpojumu apjomā. Savā ikdienas darbībā menedžeri un vadītāji izmanto firmas un partnerstruktūru pieredzi un nepieciešamības gadījumā pēc saskaņošanas ar klientu tiek izmantoti papildus līdzekļi un spēki.

Papildus pie apsardzes var tikt izmantotas bruņotas patrulēšanas grupas ar dienesta suņiem.

Apsardze tiek veikta kā firmas darbinieka speciālā formas tērpā, tā arī civilapģērbā, kas ir atkarīgs no klienta vēlēšanās un objekta darbības veida. Mēs esam vienmēr gatavi piedāvāt Jums apsargu formas tērpu variantus, kas atbilst objekta stilam un apsardzes uzdevumiem.

© Copyright NIVIOS Ltd 2010-2016. All rights reserved